Opieka nad dziećmi

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 2023

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod tytułem: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”. OGŁOSZENIE Unieważnienie konkursu  

Żłobek szansą na równy start

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 225 osób, mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 225 mieszkańców województwa mazowieckiego w tym 67 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym

podpisanie umowy Burmistrz Wołomina i dyrektor żłobka

Pomagamy młodym rodzinom w opiece nad dziećmi i w powrocie rodziców na rynek pracy. Dofinansowanie opieki dla dzieci do lat trzech nie należy do statutowych obowiązków Gminy, ale wiem jak ważna to sprawa, dlatego zawsze staram się wygospodarować środki, aby zmniejszyć opłatę za pobyt dzieci w żłobkach. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podpisała umowy z 4 placówkami, które wzięły udział w konkursie i otrzymają wsparcie finansowe na organizację opieki nad dziećmi