szkoły Wołomin

Opieka stomatologiczna w szkołach 2019/2020

Opieka stomatologiczna, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1078) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1199), będzie udzielana uczniom następujących szkół: 1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Leśniakowiźnie ul. Kasprzykiewicza 153, 2. Szkoła Podstawowa