Opieka stomatologiczna w szkołach 2019/2020

Opieka stomatologiczna w szkołach 2019/2020

Opieka stomatologiczna, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1078) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1199), będzie udzielana uczniom następujących szkół:

1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Leśniakowiźnie ul. Kasprzykiewicza 153,

2. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu ul. Cichorackiej 8,

3. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu ul. Szkolna1,

4. Szkoła Podstawowa w Czarnej ul. Witosa 52,

5. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie ul. Kazimierza Wielkiego 1.

przez lekarzy dentystów zatrudnionych w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 2, z siedzibą w Wołominie przy ul. Wileńskiej 74.

Więcej informacji pod numerem tel. 22 787 54 16, 22 776 26 56,

Filia w Zagościńcu: 22 787 75 54 (tel/fax)

Strona www: https://www.zozwolomin.pl/

Opieka stomatologiczna, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1078) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1199), będzie udzielana uczniom następujących szkół:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza,
  3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie,
  4. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie,
  5. Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków.

przez lekarzy dentystów zatrudnionych w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1, z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11.

Więcej informacji od godziny 8:00 pod numerem tel. (22) 776-26-05, (22) 776-26-86, (22) 787-68-89

kom. 519-180-924

Strona www:   mspzoz1.pl