zakup preferencyjny

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Informujemy, że wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok przyjmujemy do odwołania. Wnioski prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Wołominie (ul. Ogrodowa 4) w godzinach otwarcia urzędu. Więcej informacji w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych można uzyskać pod numerami telefonów: 22 763 30 04 lub 22 763 30 35 oraz mailowo: wegiel@wolomin.org.pl Do zakupu węgla od gminy uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Minęły już ponad dwa miesiące od przystąpienia gminy Wołomin do pośredniczenia w sprzedaży węgla dla mieszkańców. W tym czasie przyjęliśmy 703 wnioski na 997,5 ton węgla łącznie. Gminę Wołomin zaopatruje w węgiel, zgodnie z podpisaną umową – Polska Grupa Górnicza. Spółka do dziś dostarczyła do naszej gminy niespełna 155 ton węgla. Oznacza to, że większość mieszkańców nie otrzymała jeszcze swojego zamówienia. Rozumiemy rosnące rozczarowanie wśród mieszkańców oczekujących na węgiel, dlatego

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Faktury za preferencyjny zakup paliwa stałego są wystawiane w ciągu 24 godzin od wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy gminy Wołomin nr 33 1240 6292 1111 0011 1995 4633. Jednocześnie przypominamy, że banki mają różne godziny sesji bankowych wychodzących i przychodzących – godzina wykonania przelewu nie jest równoznaczna z wpływem na rachunek odbiorcy.