Wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Informujemy, że wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok przyjmujemy do odwołania. Wnioski prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Wołominie (ul. Ogrodowa 4) w godzinach otwarcia urzędu. Więcej informacji w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych można uzyskać pod numerami telefonów: 22 763 30 04 lub 22 763 30 35 oraz mailowo: wegiel@wolomin.org.pl

Do zakupu węgla od gminy uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają łącznie poniższe warunki:
1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego (konieczne jest, aby wnioskodawcą o zakup węgla była ta sama osoba z gospodarstwa domowego, która otrzymała dodatek węglowy).
2. dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB),
3. nie nabyły jeszcze węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, (w podaną cenę nie wlicza się kosztów transportu), co potwierdzą złożonym oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Przypominamy, że każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie w preferencyjnej cenie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 -2023. Osoby, które do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zakupiły węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonały zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, mogą powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r., tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.
Cena węgla wynosi 2000 zł za tonę (niezależnie od rodzaju) i nie obejmuje transportu do mieszkańców.
Jednocześnie informujemy, że nadal realizujemy wnioski złożone w 2022 roku.

W przypadku osób, które złożyły wniosek na preferencyjny zakup węgla w 2022 r. i jeszcze go nie otrzymały, informujemy, że wnioskowana ilość węgla automatycznie przechodzi na rok 2023 r. Na rok 2023 konieczne jest złożenie nowego wniosku.