Tak zmieniła się przestrzeń publiczna w 2021 roku

przestrzeń publiczna 2021 rok inwestycje

Otoczenie w gminie Wołomin zmienia się na naszych oczach. W 2021 roku nie zapomnieliśmy o potrzebach w wołomińskiej oświacie i lokalnych organizacjach społecznych. Pozytywne strony inwestycji, które zrealizowaliśmy odczuli nasi uczniowie, nauczyciele oraz harcerze.

Poniżej lista wybranych inwestycji w przestrzeni publicznej, które zrealizowaliśmy w 2021 roku:

  • Modernizacja wejścia w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach;
  • Remont sieci wodno-kanalizacyjnej w Przedszkole nr 10 im. „Misia Uszatka” w Wołominie;
  • Rozbiórka budynków gospodarczych znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie;
  • Zagospodarowania terenu Hufiec ZHP Wołomin przy ul. Długiej 34 w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zielona Ostoja – Hufiec ZHP Wołomin”;
  • Wykonanie robót budowlanych polegających na odwodnieniu dziedzińca Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie;
  • Remont kotłowni w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach.

Sukcesy cieszą, dają siłę i motywują do pracy. Nie zatrzymujemy się – działamy dalej i budujemy lepszą rzeczywistość, aby być #BliskoMieszkańców.