To już ponad 7 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla gminy Wołomin

To już ponad 7 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla gminy Wołomin

Łącznie ponad 7 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla Gminy Wołomin! Otrzymaliśmy dodatkowy 1,1 mln zł dofinansowania do budowy i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy.

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy 7 276 927,94 zł. Dzięki dodatkowo pozyskanym środkom do końca 2022 roku zbudujemy nową kanalizację sanitarną od długości 3,6 km, zmodernizujemy 1,95 km sieci wodociągowej, zmodernizujemy oczyszczalnię ścieków w Wołominie – komory dopływowo-rozdzielczej przepompowni Gryczana, wykonamy montaż agregatu kogeneracyjnego oraz montaż drugiego ciągu technologicznego zagęszczania osadu.
Działania na rzecz rozwoju Wołomina to m.in. pozyskiwanie środków, ale również dobra strategia i zaangażowanie wielu osób, którzy chcą tworzyć wspólnie dobre miejsce do życia.