„Twoja moc to nie przemoc”. Kampania przeciwdziałania przemocy

Twoja moc to nie przemoc

Przemoc może dotyczyć każdego z nas. Przybiera różne formy – od fizycznej po nękanie w internecie. Kampania „Twoja moc to nie przemoc” ma na celu nie tylko zwiększenie świadomości na temat tej problematyki, ale także ma dostarczyć wsparcie dla osób dotkniętych przemocą. Poprzez działania edukacyjne, warsztaty oraz promocję dostępności pomocy prawnej i psychologicznej, kampania ma przyczynić się do zwalczania skutków przemocy oraz integrować lokalną społeczność.

Gdzie szukać pomocy?
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
 Wołomin, al. Armii Krajowej 34 tel.: 22 787 27 01, 22 776 50 23
zakres pomocy: poradnictwo socjalne, działania interwencyjno-wsparciowe, pomoc w udzieleniu tymczasowego schronienia, wdrożenie procedury „Niebieskie Karty”
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy Ośrodku Pomocy Społecznej
Wołomin ul. Legionów 31a (przy KIS)
konsultacje psychologiczne: wtorki 8.00-15.00
porady prawne: środy 16.15-19.15
obowiązują zapisy: tel. 601-948-647
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Wołomin, ul. Powstańców 12 tel. 22 787 85 43, 22 776 44 88
zakres pomocy: pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna, wdrożenie procedury „Niebieskie Karty”
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołominie
Wołomin, al. Armii Krajowej 34 tel. 22 787 27 01 wew.414 e-mail: gkrpa@ops.wolomin.pl
zakres pomocy: podejmowanie czynności w związku z wnioskami o zastosowanie leczenia lub objęcia terapią, wdrożenie procedury „Niebieskie Karty”
Straż Miejska w Wołominie
Wołomin, ul. Ogrodowa 13 tel. 22 787 90 50, 519 151 363
zakres pomocy: interwencja, ujęcie osób stwarzających zagrożenie
Komenda Powiatowa Policji
Wołomin, ul. Wileńska 43a tel. 22 776 20 21 Wydział Prewencji Wołomin, ul. Legionów 31a tel. 22 776 45 08/09
zakres pomocy: interwencja, wdrożenie procedury „Niebieskie Karty”, przyjęcie zgłoszenia o możliwości popełnienia przestępstwa
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Wołomin, ul. Legionów 85, tel. 664 022 974 rejestracja w godz. 8:00 – 18:00
zakres pomocy: pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i prawna
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Zielonka, ul. Poniatowskiego 29 tel. 22 771 83 84 w godz. 8.00-16.00 504 221 017 — numer interwencyjny zakres pomocy: działania interwencyjno-wsparciowe, tymczasowe schronienie, wdrożenie procedury „Niebieskie Karty”
Zadzwoń:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 800 120 002, czynny całodobowo
niebieskalinia@niebieskalinia.info
Kryzysowy Telefon Zaufania
tel. 116 123, czynny całodobowo
Centrum wsparcia dla osób
w stanie kryzysu psychicznego Fundacja ITAKA
tel. 800 702 222, czynny całodobowo
Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
tel. 116 111, czynny całodobowo
Numer alarmowy 112 – w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
Organizatorzy kampanii: Urząd Miejski w Wołominie, Wołomińska Rada Kobiet