Uroczystości przy tablicach upamiętniających Pomoc Narodów w 1920 roku

Pomoc Narodów 1920

W 1920 roku Polaków połączyła wspólna misja – obrona niepodległego państwa oraz naszej tożsamości. W godzinie wielkiej próby nie byliśmy sami. Otrzymaliśmy wsparcie od naszych braci z Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Węgier oraz Armenii. To był triumf siły, jedności, przyjaźni i odwagi.

Uroczystości przy tablicach upamiętniających Pomoc Narodów w 1920 roku co roku przypominają o sile solidarności i przyjaźni. 14 sierpnia o godz. 15:00 razem skłonimy głowę przed ofiarą Bohaterów 1920 roku, przed heroizmem naszych rodaków, którzy przed stu laty oddali życie za wolność Ojczyzny. Po oficjalnych uroczystościach zapraszamy do wysłuchania prelekcji historycznej dr. Michała Ceglarka. Podczas wieczoru ormiańskiego koncert muzyczny zaprezentuje Inga Marukyan. To również okazja do podziwiania występu tanecznego oraz spróbowania ormiańskich smaków.

Nasza gminna uroczystość to wyraz wdzięczności za braterską pomoc od zagranicznych przyjaciół w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Zapraszamy do Ossowa!