V etap Być jak Ignacy – Zagościniec

Logo Konkursu Być jak Ignacy

Witajcie! Tu ponownie my, uczniowie z koła naukowego Dzieciaki z energią ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu.
Uczestniczymy już w czwartym, ostatnim w tym roku szkolnym, etapie V edycji programu edukacyjnego Być jak Ignacy.

31 marca ukończyliśmy III etap konkursu, który dotyczył transportu i miast przyszłości. Opracowaliśmy wówczas projekt graficzny pojazdu przyszłości. Możecie go obejrzeć, klikając w aktywny link.
IV etap dotyczy technologii cyfrowych, Internetu i programowania. Podczas spotkań online koła naukowego dyskutujemy na temat bezpieczeństwa w sieci, programowania, gier i filmów 3D oraz sztucznej inteligencji oraz konstruowania robotów. Organizator konkursu przygotował na ten temat wiele interesujących materiałów. Poszukujemy też wiedzy samodzielnie, staramy się rozmawiać z osobami, które mają doświadczenie w danej dziedzinie.
28 kwietnia uczestniczyliśmy w bardzo interesującym spotkaniu z Panem Januszem Stanisławem Wierzbickim, Specjalistą ds. merytorycznych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (aktywny link).
Spotkaliśmy się również, by podyskutować o naszym nowym projekcie, z Uczniami Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów w Markach oraz ich nauczycielem informatyki, Panem Pawłem Mierzejewskim.
Przed nami jeszcze rozmowa z Panem Sebastianem Jakubiakiem reprezentującym Digital University (aktywny link).
Planujemy też spotkanie z Panem Hubertem Graczykiem z Koła Naukowego Robotyków KNR Politechniki Warszawskiej (aktywny link).

Aktualnie realizowanym przez nas zadaniem jest przygotowanie projektu odpowiadającego na pytanie, jak nowa technologia i technologia przyszłości mogą pomóc ludziom w codziennym życiu.
Trzymajcie za nas kciuki! Serdecznie pozdrawiamy!
Koło naukowe Dzieciaki z energią