W 2020 roku doświetliliśmy kolejne przejścia dla pieszych

grafika z podsumowaniem modernizacji przejść dla pieszych

Doświetlone i zmodernizowane przejścia dla pieszych to poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz komfort kierowców na wołomińskich drogach. Przy wsparciu Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Piotr Sikorski – Radny Rady Miejskiej w Wołominie oraz zespołu zaangażowanych mieszkańców i urzędników w 2020 roku poprawiliśmy bezpieczeństwo na następujących przejściach:

✅ Modernizacja przejść dla pieszych na skrzyżowaniu
ul. Kleeberga i Tęczowej w Wołominie,
ul. Batorego i Tęczowej w Wołominie,
ul. Kościelnej i Mieszka I w Wołominie.
✅ Modernizacja przejść dla pieszych na ul. Wiosennej w Lipinkach przy skrzyżowaniu z drogami gminnymi ul. Piaskową i ul. Słoneczną oraz na skrzyżowaniu ul. Lipińskiej i Prądzyńskiego w Wołominie
✅ Doświetlenie przejść dla pieszych w sołectwie Zagościniec, ul. 100-lecia (przy rondzie od strony miejscowości Helenów)
✅ Doświetlenie przejścia dla pieszych w sołectwie Zagościniec, ul. 100-lecia (przy rondzie od strony stacji kolejowej)
✅ Doświetlenie przejścia dla pieszych w Wołominie, skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Partyzantów
✅ Doświetlenie przejścia dla pieszych w Wołominie, skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Kurkowa