Warsztaty dla NGO z przygotowywania ofert i rozliczania dotacji

Warsztaty dla NGO z przygotowywania ofert i rozliczania dotacji

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz seniorów, na dwudniowe warsztaty w zakresie przygotowywania ofert i rozliczania dotacji, w terminie 3-4 grudnia 2019 r.  Organizator zapewnia transport, nocleg oraz wyżywienie.

Warsztaty mają na celu przyczynić się do zwiększenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu przygotowywania ofert i rozliczania dotacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m. in. w kontekście zmiany ramowych wzorów ofert w związku z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Szczegółowe informacje (w tym ramowy harmonogram) w załączniku.

Liczba miejsc ograniczona. Rekrutacja trwa do 20 listopada 2019 r. do godz. 12. Decyduje kolejność zgłoszeń wyłącznie na załączonym formularzu w formie skanu na adres e-mail.

WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW SĄ BEZPŁATNE!

Pobierz:
formularz-warsztaty-dwudniowe

Kategoria: