Wołomin ODNOWA 2024

Wołomin ODNOWA 2024

Rusza otwarty nabór wniosków do „Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych” edycja 2024. Od 20 marca br. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty, które mają na celu aktywizację społeczności z terenu objętego GPR. Konkurs jest organizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 i ma charakter otwarty – do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten rok.

Podstawowym celem „Wołomin Odnowa” jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego GPR oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Wsparcie finansowe w postaci minigrantów mogą otrzymać organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, grupy obywatelskie oraz osoby fizyczne, które zaproponują działania lokalne realizowane w centrum Wołomina. Minimalna kwota dofinansowania to 500 zł, a maksymalna 15 000 zł. Ze szczegółami można zapoznać się w regulaminie będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 83/2024 Burmistrza Wołomina (aktywny link do zarządzenia TUTAJ)

Projekty można zgłaszać w 3 kategoriach:
– mikrogranty dla organizacji pozarządowych,
– mikrowsparcie na działania animacyjno-kulturalne na podwórkach,
– „Moje podwórko” (remont podwórek).

Przypominamy, że działania powinny wpisywać się w następujące obszary:
– pobudzenie zaangażowania mieszkańców terenu objętego GPR w sprawy lokalne,
– zachęcenie mieszkańców terenu objętego GPR do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,
– zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
– wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
– wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
– poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.

Organizatorem konkursu jest gmina Wołomin. Projekty finansowane są ze środków budżetu gminy Wołomin.
Więcej informacji na temat programu udzielają pracownicy Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie: 22 763 30 17; rewitalizacja@wolomin.org.pl, pokój 202 (II piętro).

Pliki do pobrania:
• Regulamin Wołomin Odnowa 2024 (.pdf 1024 KB)
• Zał. nr 1 Formularz Zgłoszeniowy (odt. 14 KB), Zał. nr 1 Formularz Zgłoszeniowy (.pdf 416 KB)
• Zał. nr 2 Karta Oceny (.odt 10 KB), Zał. nr 2 Karta Oceny (.pdf 300 KB)
• Zał. nr 3 Zgoda na udostępnienie terenu (.odt 13 KB), Zał. nr 3 Zgoda na udostępnienie terenu (.pdf 409 KB)
• Zał. nr 4 Zgoda rodziców na udział w projekcie (.odt 7 KB), Zał. nr 4 Zgoda rodziców na udział w projekcie (.pdf 256 KB)