Wołomin Odnowa – Edycja 2022

Wołomin Odnowa - Edycja 2022

Nareszcie nadeszła wiosna i mamy przyjemność ogłosić kolejną edycję Programu Wołomin ODNOWA! Dzięki inicjatywom naszych mieszkańców w poprzednich latach zrealizowano szereg interesujących projektów, które stały się popularne nawet poza Wołominem o czym świadczy choćby wizyta w zeszłym roku jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych, która wyemitowała program o kolorowym, ukwieconym podwórku wołomińskim.

Przypomnijmy, że Wołomin Odnowa – czyli wsparcie projektów lokalnych to ważny element Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Wołomin 2023 z perspektywą do 2030. Podstawowym celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego GPR oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta poprzez otrzymanie wsparcia finansowego w formie minigrantów projektów lokalnych realizowanych w centrum Wołomina.

Konkurs ma charakter otwarty, a nabór trwa do wyczerpania środków finansowych (sugerujemy jednak złożenie wniosku przed 3 czerwca).
Projekty można zgłaszać w 3 kategoriach:
– mikrogranty dla organizacji pozarządowych,
– mikrowsparcie na działania animacyjno-kulturalne na podwórkach,
– “Moje podwórko” (remont podwórek).

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, grupy obywatelskie oraz osoby fizyczne. Minimalna kwota dofinansowania to 500 zł,a maksymalna 15 000 zł.

Ze szczegółami można zapoznać się w regulaminie. W bieżącym roku zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wołomina (aktywny link do zarzadzenia w Biuletynie Informacji Publicznej), regulamin oraz załączone formularze zostały uproszczone, co ułatwi naszym zdaniem realizację projektów.

Przypominamy, że działania powinny wpisywać się w następujące obszary:
– pobudzenie zaangażowania mieszkańców terenu objętego GPR w sprawy lokalne,
– zachęcenie mieszkańców terenu objętego GPR do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego,
– zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
– wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
– wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
– poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych.
Życzymy i zachęcamy naszych mieszkańców do zgłaszania projektów!

Organizatorem konkursu jest gmina Wołomin, projekty są finansowane ze środków budżetu gminy Wołomin.
Więcej informacji na temat programu udzielają pracownicy Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie: 22 763 30 17; rewitalizacja@wolomin.org.pl, pokój 202 (II piętro).

Pliki do pobrania:

Regulamin minigranty Wołomin Odnowa 2022 (.pdf)
Zał_1_formularz zgłoszeniowy (.odt) Zał_1_formularz zgloszeniowy (.pdf)
Zał_2_karta oceny – minigranty (.odt)  Zał_2_karta oceny (.pdf)
Zał_3_zgoda na udostępnienie terenu (.odt)  Zał_3_zgoda na udostępnienie terenu (.pdf)
Zał_4_zgoda rodziców na udział w projekcie (.odt)  Zał_4_zgoda rodziców na udział w projekcie (.pdf)