Wołomin zabezpieczył mieszkańcom dostawy ciepła na najbliższy sezon grzewczy

Wołomin zabezpieczył mieszkańcom dostawy ciepła na najbliższy sezon grzewczy

O 2 mln zł podwyższono kapitał zakładowy gminnej spółki Zakład Energetyki Cieplnej. To kluczowa decyzja w obliczu ogromnego kryzysu energetycznego, z którym zmaga się cała Polska. Niebotyczne ceny węgla (wzrost ceny za tonę z 350 zł do ok. 2000 zł) i horrendalne ceny uprawnień do emisji CO2 (średnia cena 80-90 euro za tonę) sprawiły, że zostało zagrożone bezpieczeństwo energetyczne Polek i Polaków.

W obliczu tak drastycznego wzrostu cen spółka potrzebuje zaangażowania wielokrotnie wyższych w porównaniu do poprzednich lat środków finansowych, by zagwarantować mieszkańcom gminy ciepło na nadchodzący sezon grzewczy. Tak wysoki wzrost kosztów przekracza granice możliwości finansowych spółki, dlatego decyzja o podwyższeniu kapitału była konieczna.

Władze Wołomina zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie bez zdecydowanych decyzji rządu i systemowego, rządowego wsparcia dla mieszkańców. Dlatego zaraz po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału ZEC podjęto uchwałę z apelem do Premiera o natychmiastowe podjęcie prac legislacyjnych i wprowadzenie sprawiedliwych mechanizmów osłonowych dla wszystkich odbiorców ciepła, w tym ciepła systemowego – wzrost cen dotyka przecież wszystkich Polaków, nie tylko tych, którzy ogrzewają swoje domy węglem.

Zaapelowano również o:
– Wskazanie podmiotu kierującego zakupem i dystrybucją węgla na poziomie krajowym,
– Uzgodnienie harmonogramu i cen dostaw węgla dla poszczególnych ciepłowni w Polsce,
– Przygotowanie systemu udzielania gwarancji kredytowych za zakup węgla,
– Przeznaczanie 100% środków wpływających do budżetu państwa z tytułu obrotu uprawnieniami do emisji CO2 na transformację energetyczną.
Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie.