ogrzewanie

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Minęły już ponad dwa miesiące od przystąpienia gminy Wołomin do pośredniczenia w sprzedaży węgla dla mieszkańców. W tym czasie przyjęliśmy 703 wnioski na 997,5 ton węgla łącznie. Gminę Wołomin zaopatruje w węgiel, zgodnie z podpisaną umową – Polska Grupa Górnicza. Spółka do dziś dostarczyła do naszej gminy niespełna 155 ton węgla. Oznacza to, że większość mieszkańców nie otrzymała jeszcze swojego zamówienia. Rozumiemy rosnące rozczarowanie wśród mieszkańców oczekujących na węgiel, dlatego

na zdjeciu hałda węgla i napis preferencyjny zakup węgla w gminie Wołomin

Faktury za preferencyjny zakup paliwa stałego są wystawiane w ciągu 24 godzin od wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy gminy Wołomin nr 33 1240 6292 1111 0011 1995 4633. Jednocześnie przypominamy, że banki mają różne godziny sesji bankowych wychodzących i przychodzących – godzina wykonania przelewu nie jest równoznaczna z wpływem na rachunek odbiorcy.

Informacja o dodatkach: węglowym oraz z tytułu innych źródeł ciepła

DODATEK WĘGLOWY Dodatek węglowy to świadczenie wypłacane przez gminę, w której znajduje się dane gospodarstwo domowe, na wniosek jednej z osób, jakie je zamieszkują. Dodatek wynosi: • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa albo piec kaflowy – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, które zawierają min. 85% węgla kamiennego. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wołomin zabezpieczył mieszkańcom dostawy ciepła na najbliższy sezon grzewczy

O 2 mln zł podwyższono kapitał zakładowy gminnej spółki Zakład Energetyki Cieplnej. To kluczowa decyzja w obliczu ogromnego kryzysu energetycznego, z którym zmaga się cała Polska. Niebotyczne ceny węgla (wzrost ceny za tonę z 350 zł do ok. 2000 zł) i horrendalne ceny uprawnień do emisji CO2 (średnia cena 80-90 euro za tonę) sprawiły, że zostało zagrożone bezpieczeństwo energetyczne Polek i Polaków. W obliczu tak drastycznego wzrostu cen spółka potrzebuje

Dodatek węglowy - ważne informacje

12 sierpnia 2022 roku weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Na terenie gminy Wołomin obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie (aleja Armii Krajowej 34). Wniosek o wypłatę świadczenia można pobrać bezpośrednio ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (bezpośredni link do wpisu). Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: