Wołomińska „czwórka” z nowym sprzętem

Wołomińska „czwórka” z nowym sprzętem

Nowoczesny sprzęt komputerowy i tablice interaktywne trafiły już do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie.

Gmina inwestuje w swoje placówki oświatowe. To już kolejny sprzęt zakupiony dzięki skutecznym działaniom urzędników pozyskujących środki zewnętrzne. Do sześciu gminnych szkół trafiły urządzenia warte w sumie prawie 500 tys. zł, z czego aż 384 tys. zł pochodzi ze środków UE. Nowoczesne, dobrze wyposażone szkoły sprostają wymaganiom współczesnej edukacji, a także będą prekursorami wielu innowacyjnych rozwiązań. Pracownia informatyczna z nowym sprzętem i tablice multimedialne posłużą wołomińskim uczniom do nauki oraz rozwijania pasji i zainteresowań.

Gmina Wołomin realizuje projekt pn. „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost epotencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.