Wołomińska Rada Seniorów – zakończenie kadencji 2018-2021

Wołomińska Rada Seniorów - zakończenie kadencji 2018-2021

Dobiega końca kadencja Wołomińskiej Rady Seniorów (WRS). To były trzy lata nietypowe. Interesujące, pozytywne, ale i budzące negatywne emocje. Oczywiście mamy na myśli pandemię covidową, która przewróciła do góry nogami dotychczasowy porządek świata. Mimo wymuszonej izolacji członkowie Rady wspaniale kontynuowali swoją działalność, za co serdecznie dziękujemy!

Nasi niezawodni seniorzy zawsze byli obecni na ważnych uroczystościach państwowych lub samorządowych. Uczestniczyli w wielu wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i innych. Inicjowali szereg przedsięwzięć dla dobra gminy Wołomin i całej naszej społeczności. Weźmy na przykład międzypokoleniowe rajdy rowerowe – to sztandarowy projekt realizowany od lat właśnie z inicjatywy WRS, który na trwale zagościł w kalendarzu sympatycznych wydarzeń wołomińskich. Szkolenia, edukacja zdrowotna, kontakty z organizacjami senioralnymi z innych gmin to tylko niektóre elementy działalności Rady. Nie można zapomnieć także o ważnej roli doradczej WRS wobec kierownictwa Urzędu Miejskiego. Szczególne słowa podziękowania należą się przewodniczącej Rady p. Celinie Subdzie, która niestrudzenie aktywizowała seniorów do pracy społecznej. Także innym członkom Zarządu WRS czyli p. Czesławowi Borkowskiemu oraz p. Andrzejowi Żelezikowi serdecznie dziękujemy. Nie zapominamy oczywiście o św. pamięci Jerzym Turku, który przez lata pełnił funkcję sekretarza Rady. Brakuje nam jego zapału i kreowania ducha sportowego wśród społeczności senioralnej.

Mamy nadzieję, że większość członków dotychczasowej Rady będzie kontynuować swoją działalność w nowej kadencji. Organizacjom senioralnym z terenu gminy Wołomin przypominamy, że tylko do 3 grudnia br. trwa procedura naboru na nową kadencję 2022 – 2024 (link do artykułu). Od nowego roku zaczynamy działalność prawdopodobnie w nieco innym składzie ale na pewno nie zabraknie nowych pomysłów i wyzwań!