Wołomińskie Granty Oświatowe

Dofinansowanie na realizację projektów realizowanych w ramach Wołomińskich Grantów Oświatowych (link do BIP) mogą otrzymać szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin.

Granty mają na celu umożliwienie szkołom i przedszkolom realizacji ponadstandardowych działań edukacyjnych, rozwijających kompetencje uczniów, szczególnie w zakresie:

  1. nauki,

  2. kultury i sztuki,

  3. sportu i rekreacji,

  4. edukacji medialnej i prawnej,

  5. postaw patriotycznych i obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz środowiska lokalnego i we współpracy z nim,

  6. kompetencji komunikacyjnych i społecznych.