Grant

I Festiwal Organowy Powiatu Wołomińskiego- koncerty w Wołominie

W dniu 14 marca 2022 r. Fundacja Promocji Sztuki Im. „Feliksa Nowowiejskiego” z siedzibą przy ul. Pinczyńskiej 70 w Zblewie, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod tytułem „I Festiwal Organowy Powiatu Wołomińskiego – koncerty w Wołominie”. Zgodnie z art. 19a ust.

Nabór wniosków na Minigranty Wołomińskiego Funduszu Senioralnego

Przypominamy, że od 1 do 30 października 2021 roku seniorzy mogą składać wnioski o przyznanie Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego na 2022 rok. Minigranty Wołomińskiego Funduszu Senioralnego udzielane są na wsparcie aktywności społecznej osób w wieku 60 lat i więcej, mieszkających na terenie Gminy Wołomin. Minigranty mogą być przyznawane w kwocie nie większej niż 5 000,00 zł rocznie dla jednego Wnioskodawcy (w wysokości maksymalnie do 300 zł na 1 osobę). Seniorzy

Oferta klubu koszykówki SPEED sport Wołomin

W dniu 16 sierpnia 2021 r. Klub koszykówki SPEED sport Wołomin prowadzony przez Fundację Promocji i Rozwoju Kultury Fizycznej SPEED sport z siedzibą w Warszawie 01-163 przy ul. Ostroroga 24A, złożył ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wsparcie prowadzenia Drużyny koszykówki mężczyzn SPEED sport

napis na tle 4 dłoni grantodawcy czekają na Wasze wnioski

Przedstawiamy dwa interesujące projekty do zagospodarowania: Mazowsze Lokalnie oraz Rozgrzewamy Polskie Serca. Mimo gorącego lata i czasu urlopowego może warto pochylić się i aplikować o fundusze z dwóch interesujących programów ? Poniżej prezentujemy dwie oferty do ew. realizacji przez organizacje pozarządowe, ale także przez niesformalizowane grupy społeczne. Czasu na złożenie wniosków jest mało, ale na pewno warto powalczyć! Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi propozycjami: Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia

ławka

Trwa nabór zgłoszeń w ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka” przewidującego dofinansowanie projektów polegających na zaplanowaniu i stworzeniu przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką”. Wnioski mogą składać mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty lub samorządy). Wysokość wsparcia 100%, 1.950 zł, w tym: 1. Nagroda pieniężna w maksymalnej wysokości – 1.200 zł brutto (bez obiektów mikroretencji), – 1.500 zł brutto (wraz z obiektami mikroretencji), 2.Nagroda rzeczowa (ławka parkowa)

Wołomińskie Granty Oświatowe

Dofinansowanie na realizację projektów realizowanych w ramach Wołomińskich Grantów Oświatowych (link do BIP) mogą otrzymać szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin. Granty mają na celu umożliwienie szkołom i przedszkolom realizacji ponadstandardowych działań edukacyjnych, rozwijających kompetencje uczniów, szczególnie w zakresie: nauki, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, edukacji medialnej i prawnej, postaw patriotycznych i obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz środowiska lokalnego i we współpracy z