Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ulicy Lipińskiej w Wołominie odc. od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ulicy Lipińskiej w Wołominie  odc. od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego

Wykonawca prac informuje, że w dniu 06-02-2024 r. na ulicy Lipińskiej w Wołominie odc. od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego zostanie wprowadzona stała/czasowa organizacja ruchu. Przewidywany termin jej obowiązywania do dnia (04.06.2024 r.). Organizację ruchu wprowadza się w związku z zakończeniem prac budowlanych pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4361W ul. Lipińskiej w Wołominie”.

Materiały do pobrania (kliknij na wybrany plik, żeby rozpocząć pobieranie):
rysunek 1 (.JPG)
rysunek 1 (.PDF)
rysunek 2 (.JPG)
rysunek 2 (.PDF)