Wprowadzenie Wykonawcy na ul. Sikorskiego

Wprowadzenie Wykonawcy na ul. Sikorskiego

Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja w Wołominie staje się faktem! Wprowadziliśmy wykonawcę na inwestycję.

Rozpoczynamy zaawansowane prace nad jedną z dróg priorytetowych dla mieszkańców.

wprowadzenie wykonawcy na ul. Sikorskiego wprowadzenie wykonawcy na ul. Sikorskiego wprowadzenie wykonawcy na ul. Sikorskiego wprowadzenie wykonawcy na ul. Sikorskiego wprowadzenie wykonawcy na ul. Sikorskiego