Wskazówki dla chcących nieść pomoc obywatelom Ukrainy

Wskazówki dla chcących nieść pomoc obywatelom Ukrainy

W poniedziałek 28 lutego odbyło się kolejne spotkanie gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Poza omówieniem zadań gminy i zaplanowania najbliższych działań poruszono kwestię oddolnych inicjatyw i zaangażowania naszych mieszkańców w pomoc Ukrainie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wszystkich akcji. Aby dalej nieść pomoc solidnie i skutecznie podjęto następujące decyzje:

• Dziś wyjedzie pierwszy transport darów zebranych w OSP Wołomin na granicę polsko-ukraińską. Dary skierujemy do gminy gminy Narol w woj. podkarpackim. Transport został przygotowany zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym przez Grzegorza Dominika – burmistrza Narola.
• Koordynacje zbiórek toczących się na terenie gminy Wołomin powierzamy OSP Wołomin. Obecnie najbardziej potrzebne są kartony, aby posegregować rzeczy, które już trafiły do naszej strażnicy. O aktualnych potrzebach będziemy informować na bieżąco. Prosimy o śledzenie komunikatów.
• Mamy już informacje o pierwszych rodzinach, które trafiły do Wołomina. Te rodziny również otrzymają wsparcie pochodzące ze zbiórki (rodziny nie miały ze sobą żadnego bagażu).
• Rozpoczniemy cykl działań w gminnych szkołach, mający na celu pomoc dzieciom w zrozumieniu sytuacji. Przygotowujemy się również na ewentualność przyjęcia do szkół dzieci z Ukrainy.
• Zbieramy informacje na temat osób z terenu gminy Wołomin, które władają językiem ukraińskim i mogłyby wolontaryjnie, w razie potrzeby, wspierać komunikację z potrzebującymi. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: solidarni@wolomin.org
• Pod adresem: solidarni@wolomin.org i nr telefonu 668 816 752 wciąż przyjmujemy zgłoszenie od mieszkańców, którzy chcą włączyć się w akcje pomocową dla Ukrainy. Informujemy, że w pierwszej kolejności kierujemy potrzebujących do korzystania z oficjalnych form pomocy organizowanych przez polski rząd za pośrednictwem wojewodów.

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat pomocy dla Ukraińców, aby pomagać skutecznie i rzetelnie:
• Najważniejsze informacje publikowane są na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców: www.ua.gov.pl (aktywny link); infolinia +48 47 721 75 75.
• Pomoc dla obywateli Ukrainy w województwie mazowieckim: https://www.gov.pl/…/uw…/pomoc-dla-obywateli-ukrainy (aktywny link)
• Pomoc medyczna: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html (aktywny link)