Ukraina

solidarni z Ukrainą

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022

pomoc Ukrainie

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, wspierający od kilku lat psychologicznie polskich muzyków i tancerzy, uruchomił specjalny program bezpłatnej pomocy psychologicznej on-line wspieraMY Ukrainę. Kierowany jest do artystów ukraińskich bez względu na dziedzinę twórczą, ich bliskich oraz wszystkich osób dotkniętych agresją Rosji na Ukrainę. Pomoc jest udzielana w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Rezerwacji wizyty można dokonać na stronie www.nimit.pl/wspieramy/, wybierając kategorię wspieraMY Ukrainę język konsultacji (polski lub ukraiński/rosyjski), nazwisko psychologa

pakowanie darów dla gminy Narol

Dziś wyruszy kolejny transport darów na granicę z Ukrainą. Do gminy Narol trafią głównie artykuły medyczne i higieniczne. Grzegorz Dominik – Burmistrz Narola osobiście pilnuje tego, by dostawy docierały do ogarniętej wojną Ukrainy. Medykamenty kierowane są do szpitala we Lwowie. Część przygotowanego przez nas transportu to artykuły medyczne od szwedzkiej firmy TOBE. Przedstawicielom firmy bardzo zależało na tym, żeby dary nie zalegały w magazynach tylko trafiały prosto do potrzebujących. Nasze

świadczenie pieniężne ukraina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie informuje, że od 28 marca 2022 r. w siedzibie al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, I piętro, pokój numer 23 przyjmowane będą wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Przyjmowanie wniosków po uprzednim zapisie telefonicznym nr tel. 572 106 341. Do pobrania: Wniosek o świadczenie za zakwaterowanie

przekazanie darów do OSP Wołomin

Dziś przyjęliśmy od Tomas Berntsson Marianne Ahola Berntsson przedstawicieli szwedzkiej firmy TOBE najpilniejsze środki dla uciekinierów z Ukrainy. Dzięki ofiarności innych krajów możemy kontynuować wsparcie dla niewinnych ludzi, którzy uciekają ze zniszczonych miast ukraińskich. Bez Waszej pomocy nie byłoby to możliwe. Jestem dumna, że nasza współpraca o wymiarze międzynarodowym wyzwala niespotykaną falę empatii – to piękna i budująca postawa w tym szczególnym czasie próby – napisała na swoim profilu Elżbieta

współpraca o wymiarze międzynarodowym

Widać kolejne efekty naszej współpracy o wymiarze międzynarodowym. Wsparcie, którego tak bardzo potrzebują ukraińscy uchodźcy płynie od organizacji kościołów ewangelicznych w Szwecji „Evangeliska Frikyrkan i Sverige”. W ramach projektu InterAct organizują transport obywateli ukraińskich z Polski do Szwecji oraz zapewniają całkowite finansowanie pobytu przez cały rok. Ukraińcy mają także możliwość wyboru miejsca zamieszkania w Szwecji. Dotychczas skorzystało z takiej oferty ok. 200 osób. Kolejny termin wyjazdu to 29 marca br.

przekazanie darów

Przekazaliśmy prezenty od przedstawiciela amerykańskiego University of Massachusetts szkołom, do których trafili już uczniowie z Ukrainy. Zestawy upominkowe od prof. Bogdana Prokopovycha trafiły do SP nr 4 i Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie. W zestawach znalazły się najpotrzebniejsze przybory do rozpoczęcia nauki w naszych szkołach. Stworzyliśmy w gminie Wołomin wielką drużynę dla pokoju do której dołączają ludzie dobrej woli z całego świata. Łączy nas jedno

pomoc Ukrainie

Pomoc dla Ukrainy płynie z każdej strony, dlatego nasz zespół zarządzania kryzysowego rozszerzył zakres działań o współpracę międzynarodową. Pierwsze działania rozpoczęliśmy z amerykańskim University of Massachusetts. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wspólnie z naszym koordynatorem współpracy międzynarodowej Jarosławem Strejczkiem i prof. Bogdanem Prokopovych, obywatelem Stanów Zjednoczonych pochodzenia ukraińskiego omówili formy dalszej współpracy w sprawie pomocy uchodźcom ukraińskim przebywającym na terenie naszej gminy Wołomin.  Na wstępie nasz gość ufundował kilkadziesiąt kolorowych zestawów

Zaktualizowane ulotki informacyjne dla uchodźców

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowaną treścią ulotek informacyjnych dla uchodźców z Ukrainy – w przystępny sposób ułatwia funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W ulotce KPRP znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji. Materiały w 4 wersjach językowych

nadawanie numerów PESEL

Od 16 marca możliwe będzie nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego br. Posiadanie numeru PESEL umożliwi zalegalizowanie pobytu na okres do 18 miesięcy, skorzystanie z opieki zdrowotnej czy pomocy społecznej oraz podjęcie pracy. Wnioski będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem: 22 763 30 35. Niezbędne dokumenty: 1. Wypełniony