Wspieramy sport i działające na terenie gminy kluby sportowe

Infografika o budżecie gminy Wołomin i wsparciu na sport

W latach 2015-2020 gmina Wołomin przeznaczyła na wsparcie klubów sportowych prawie 3 miliony złotych (dla porównania na wykresie wysokość dofinansowania w latach poprzedzających moją kadencję). Dotacje gminne dla klubów sportowych to dodatkowe źródło wsparcia finansowego – obok np. programów centralnych, wojewódzkich, sponsoringu i składek członkowskich.

Gmina Wołomin nie zarządza klubami i ich środkami finansowymi – nie ma wpływu na decyzje organizacyjne. Oprócz wsparcia finansowego kluby sportowe korzystają też (na preferencyjnych warunkach) z gminnej infrastruktury sportowej (boiska, hale, szatnie), trenerów i pomocy organizacyjnej np. ze strony Ośrodek Sportu I Rekreacji Huragan Wołomin. Wartość pozafinansowej pomocy jest kilkukrotnie większa od zaprezentowanych kwot dotacji.

Nasze wsparcie ma służyć rozwojowi wołomińskiego sportu, szlifowaniu gminnych talentów oraz postaw propagujących zdrowy styl życia i zasad fair play.