Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej 2023

Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej 2023

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i  osób, pod tytułem „Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”.
OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie wyników konkursu