Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego w 2023 r. na terenie gminy Wołomin- EDYCJA II

Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego w 2023 r. na terenie gminy Wołomin- EDYCJA II

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego w 2023 r. na terenie gminy Wołomin- EDYCJA II”.

Ogłoszenie konkursu

zarządzenie 132/2020

edytowalny wzór oferty

wyniki konkursu