Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do dzierżawy, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 11.01.2019 r.

Zobacz:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – załącznik do Zarządzenia nr 13_2019 Burmistrza Wołomina
Zarządzenie nr 13_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Kategoria: