Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 249/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 14.10.2020 r.

Pobierz (pobieranie pliku rozpocznie się po kliknięciu na aktywny link):
Zarządzenie nr 249_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia (aktywny link do dokumentu w formacie .PDF)
Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia – załącznik do zarządzenia nr 249_2020 Burmistrza Wołomina (aktywny link do dokumentu w formacie .PDF)
Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia – załącznik do zarządzenia nr 249_2020 Burmistrza Wołomina – załącznik graficzny (aktywny link do dokumentu w formacie .PDF)

Kategoria: