Wyłożenie spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa przeznaczonego do komunalizacji

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

W okresie od dnia 16.02.2023 r. do 18.03.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie w pokoju nr 217, wyłożony został spis inwentaryzacyjny mienia Skarbu Państwa przeznaczonego do komunalizacji (karta inwentaryzacyjna nr 985). Osoby, których interesu prawnego dotyczą ustalenia zawarte w spisach inwentaryzacyjnych mienia mogą w tym czasie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej, w miejscu wyłożenia spisu.