Wyświetlenie danych w mobilnej Karcie Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Wyświetlenie danych w mobilnej Karcie Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

9 czerwca br. wszystkie osoby posiadające Profil Zaufany, korzystające do tej pory z tradycyjnej (plastikowej) Karty Dużej Rodziny otrzymały dostęp do elektronicznej karty w aplikacji mObywatel. Wprowadzone udogodnienie nie dotyczy jednak dzieci, ponieważ nie mogą one posiadać własnego Profilu Zaufanego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko posiada inny dokument elektroniczny w aplikacji mObywatel – mLegitymacje Szkolną lub mLegitymacja Studencką.
Osoby chcące posiadać w aplikacji mObywatel także karty swoich dzieci mogą wysłać na adres: dialog@wolomin.org.pl informację z prośbą o uaktywnienie elektronicznej Karty Dużej Rodziny dla wskazanych dzieci, a także dane osoby, której mają się te dane wyświetlać (wnioskodawca-rodzic).