Zakończenie funkcjonowania aplikacji mKDR

aplikacja

Od lipca 2021 roku elektroniczna Karta Dużej Rodziny będzie dostępna wyłącznie w aplikacji mObywatel.

9 czerwca 2021 roku wchodzi w życie ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o KDR, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. poz. 952), która przewiduje między innymi zakończenie funkcjonowania aplikacji mKDR, czyli dotychczasowej elektronicznej wersji karty. Jej wygaszenie jest planowane do końca czerwca.

Mobilna karta KDR dostępna będzie w nowej aplikacji mObywatel. Dotyczy to również tych osób, które mają ten dokument tylko w tradycyjnej formie. Co ważne dla obecnych posiadaczy kart, nie wiąże się to z koniecznością spełnienia żadnych dodatkowych formalności, bo każda osoba mająca kartę – niezależnie od tego, czy ma obydwie formy, czy tylko tradycyjną lub wyłącznie mKDR – może ją wyświetlić w aplikacji mObywatel, a w przypadku uczniów i studentów w mLegitymacji szkolnej oraz mLegitymacji studenckiej.