Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy za 2020 r.

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

O terminie debaty nad Raportem o stanie gminy za 2020 r. poinformujemy wkrótce.

Pobierz (kliknij na poniższy link, żeby rozpocząć pobieranie):
Formularz zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wołomin (doc.)