Zasady opieki medycznej w czasie epidemii

Zasady opieki medycznej w czasie epidemii

W związku zapytaniami dotyczącymi zasad sprawowania opieki medycznej przez ZOZ-y w czasie epidemii w załączeniu przedstawiamy wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

wytyczne

 

Kategoria: