Zasady prowadzenia handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych w 2021 roku przy cmentarzu w Wołominie

Zasady prowadzenia handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych w 2021 roku przy cmentarzu w Wołominie

I. Handel okolicznościowy w 2021 roku przy cmentarzu w Wołominie zostanie zorganizowany w dniach 30.10 – 02.11.2021 r.
II. Stanowiska handlowe przeznaczone są do handlu kwiatami, wiązankami, stroikami, zniczami itp. oraz drobnym asortymentem spożywczym (wata cukrowa, słodycze).
III. Plan sytuacyjny z wytyczonymi stanowiskami (gruntem niezabudowanym) przeznaczonymi do handlu stanowi załącznik do niniejszych zasad.
IV. Udostępnienie stanowiska następuje na podstawie biletów opłaty rezerwacyjnej.
V. Rezerwacja stanowisk handlowych odbywać się będzie dla:
a) ubiegłorocznych handlujących w terminie 11.10 – 15.10.2021 r.
b) wszystkich zainteresowanych od 18.10.2021 r.
w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Wołominie
al. Armii Krajowej 34 w godzinach:
Poniedziałek 9:30 – 16:30
Wtorek – czwartek 8:00 – 14:30
Piątek 8:00 – 13:00
VI. O kolejności przyznawania stanowisk handlowych decydować będzie kolejność zgłoszeń potwierdzona opłatami rezerwacyjnymi wnoszonymi w siedzibie PK.
VII. Stawka opłaty rezerwacyjnej za 1m2 miejsca handlowego pozostaje na poziomie zeszłorocznym i wynosi 8,00 zł/m2 stoiska za każdy dzień. Dla wolnych stanowisk handlowych opłata rezerwacyjna od dnia 25.10.2021 r. może zostać obniżona.
VIII. Dodatkowych informacji w sprawie stanowisk handlowych udziela telefonicznie Dział Eksploatacji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Wołominie pod numerem telefonu:
22 776 35 07

Informujemy, iż w związku z COVID-19 obsługujemy klientów wyłącznie w maseczkach ochronnych.

Dokumenty (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie):
Plan stanowisk 2021 (.PDF)