cmentarz

Zasady prowadzenia handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych w 2021 roku przy cmentarzu w Wołominie

I. Handel okolicznościowy w 2021 roku przy cmentarzu w Wołominie zostanie zorganizowany w dniach 30.10 – 02.11.2021 r. II. Stanowiska handlowe przeznaczone są do handlu kwiatami, wiązankami, stroikami, zniczami itp. oraz drobnym asortymentem spożywczym (wata cukrowa, słodycze). III. Plan sytuacyjny z wytyczonymi stanowiskami (gruntem niezabudowanym) przeznaczonymi do handlu stanowi załącznik do niniejszych zasad. IV. Udostępnienie stanowiska następuje na podstawie biletów opłaty rezerwacyjnej. V. Rezerwacja stanowisk handlowych odbywać się będzie dla:

rysunek przedstawia chryzantemy doniczkowe w różnych kolorach (białe, bordowe, żółte i różowe).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc przysługuje posiadaczom: co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości, co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości. Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku. Stawki pomocy: chryzantema doniczkowa – 20 zł za sztukę, chryzantemy