Zawieszenie Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego

Zawieszenie Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego

Burmistrz Wołomina przychyla się do wniosków Klubów Seniorów oraz innych związków senioralnych dotyczących konieczności przesunięcia na 2021 rok projektów realizowanych w ramach Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego. W związku w ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Polski nie jest wskazane narażanie osób starszych na ewentualne zarażenie się wirusem SARS-CoV-2. Obecnie utrudnione jest także samo wypełnienie procedury złożenia wniosków na przyszły rok. Wobec powyższego zasadnym jest rozwiązanie zwartych umów na 2020 rok oraz zawieszenie procedury składania wniosków o przyznanie minigrantów na 2021 rok.

Zarządzenie

Kategoria: