ZMP i UMP przeciwko zapowiedziom centralizacji i wywłaszczaniu w ochronie zdrowia

Logo Związek Miast Polskich

– Centralizacja ochrony zdrowia jest całkowicie bezzasadna i przyniesie jedynie kolejne szkody w systemie – 12 lutego br. Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich podjęły wspólne stanowisko sprzeciwiajające się rządowym zapowiedziom centralizacji ochrony zdrowia.

Zapowiedzi dotyczące zmian w finansowaniu i strukturze właścicielskiej szpital w formie trzech opcji zostały wstępnie przedstawione 5 lutego br. na spotkaniu online ZMP i ZPP przez wiceministra zdrowia, S. Gadomskiego. Chociaż jeszcze nic nie jest przesądzone, Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich i Tadeusz Truskolaski, przewodniczący Zarządu Unii Metropolii Polskich wydali już teraz negatywne stanowisko na temat tych propozycji. W opinii szefów obu organizacji, publiczne placówki ochrony zdrowia, które są własnością społeczności lokalnych i regionalnych, powinny pozostać w zakresie odpowiedzialności samorządu terytorialnego. Zmiany w organizacji systemu ochrony zdrowia muszą służyć przede wszystkim dobru pacjentów – mieszkańców. Obecnie może to zapewnić tylko samorząd terytorialny. – Dziś ponad 70% długów publicznej ochrony zdrowia generują placówki zarządzane przez resort zdrowia, a mniej niż 30% – samorządowe, których jest znacznie więcej i mają dużo gorsze finansowanie. Jak na dłoni widać, kto lepiej gospodaruje powierzonym dobrem publicznym. – czytamy w stanowisku (w załączeniu).
Podkreślono w nim również m.in., że miasta, powiaty i województwa zaangażowały się w inwestycje w infrastrukturę, wyposażenie szpitali, przejęły zobowiązania i pokrywały straty, podejmowały działania organizacyjne, zwiększające efektywność ochrony zdrowia. Nakłady te w latach 2000-2019 wyniosły (wg danych MF): 26,7 mld zł na wydatki majątkowe oraz 4,8 mld zł na pokrycie strat i zobowiązań. Dlatego przejęcie własności tych placówek przez instytucje centralne byłoby bezprawnym wywłaszczeniem społeczności lokalnych, z jednoczesnym narażeniem mieszkańców na znacznie mniej skuteczne zarządzanie i świadczenie usług.

Dziś, jeśli obywatel–pacjent ma ponownie zostać objęty opieką, mogą to zagwarantować tylko samorządy lokalne (w zakresie opieki podstawowej i szpitali I poziomu referencyjnego) oraz regionalne (w zakresie szpitali II poziomu referencyjnego). Samorządy lokalne są nie tylko z definicji przedstawicielstwami mieszkańców społeczności miast, gmin i powiatów, ale także cieszą się niezmiennie od wielu lat najwyższym w Polsce zaufaniem społecznym. Od dłuższego czasu – wg CBOS – władze lokalne dobrze ocenia 74% Polaków, źle – 18% – argumentują prezesi ZMP i UMP. Wypowiedź Jacka Karnowskiego, członka Zarządu ZMP, prezydenta Sopotu – https://www.youtube.com/watch?v=4oiMdYNzCb0

Ruda Śląska

Poprzez centralizację i zmianę struktury właścicielskiej szpitali rudzki samorząd mógłby utracić spółkę wartą ponad 64 mln zł. Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej działający w formie spółki z o.o. został utworzony w 2009 roku na bazie działającego w mieście samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Od tego czasu Ruda Śląska poniosła wielomilionowe wydatki na dostosowanie infrastruktury do wymogów zmieniającego się prawa, m.in. koszty związane ze spłatą zobowiązań zlikwidowanego spzoz-u (15 mln zł), a także nakłady na systematyczne doposażanie nowej jednostki w sprzęt i aparaturę medyczną. Kwota wynikająca z tego tytułu opiewa na ponad 48 mln zł. Z kolei majątek rudzkiego szpitala warty jest ponad 64 mln zł.

Sopot

Zanim udało miastu się wspólnie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego otworzyć Centrum Geriatrii w ramach Pomorskiego Centrum Reumatologicznego, w Sopocie bardzo uważnie, przez wiele lat samorządowcy wsłuchiwali się w głos mieszkańców. Mówili o swoich potrzebach, o konieczności stworzenia miejsca, w którym seniorzy zostaliby otoczeni kompleksową opieką. W listopadzie 2019 roku oficjalnie zainaugurowano pracę nowoczesnego Centrum Geriatrii, stanowiącego miejsce zintegrowanej opieki dla seniorów. Jest to próba poprawy sytuacji pacjentów geriatrycznych, którzy w całym województwie pomorskim, podobnie jak w całej Polsce, nie mają gdzie się podziać. W placówce znajdą się: poradnie psychologiczno-psychiatryczna i rehabilitacyjna oraz oddziały: geriatryczny stacjonarny, dzienny geriatryczny i psychogeriatryczny, a także specjalistyczny sprzęt medyczny do opieki nad osobami powyżej 60. roku życia, urządzenia do światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii, krioterapii. – I teraz, kiedy centrum bardzo dobrze funkcjonuje, doskonale wpisało się w tkankę miasta próbuje nam się je zabrać? To przecież samorządy są najbliżej swoich mieszkańców i znają ich potrzeby. A co ze środkami, które jako samorząd włożyliśmy w ten projekt? To blisko 13 milionów zł naszych mieszkańców – mówi Jacek Karnowski, prezydent miasta.

Tychy

We wrześniu 2017 r. tyski samorząd przejął Megrez Szpital Wojewódzki. Do tej pory większościowym udziałowcem w szpitalu było województwo śląskie (50,46%), miasto Tychy posiadało 46,73% udziałów, a powiat bieruńsko-lędziński 2,81% udziałów. Po zbyciu udziałów przez województwo śląskie, wartość udziałów powiatu się nie zmieniła, natomiast ponad 97 % posiada samorząd. Miasto przejęło także budynki i grunty, na których stoi szpital.

Województwo odsprzedało swoje udziały za 8 334 142 zł, a miasto nabyło także działki i nieruchomości za 19 874 750 zł. Posiadanie przez miasto całego pakietu udziałów pozwoliło na zaangażowanie większych środków finansowych w poprawę opieki medycznej w szpitalu, większy wpływ na jego rozwój i ochronę zdrowia mieszkańców. Decyzja ta, to gwarancja bezpieczeństwa leczenia oraz funkcjonowania całej placówki. Jako właściciel będziemy mogli systematycznie i kompleksowo podejść do różnych problemów, np. do układu drogowego przy szpitalu.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez jest największą tyską placówką służby zdrowia, która stanowi zaplecze diagnostyczno-lecznicze dla przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych na terenie Tychów, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i całego regionu. Szpital tworzy m.in. 12 oddziałów, Izba Przyjęć, całodobowe laboratorium, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Patomorfologii, Zakład Rehabilitacji oraz bezpłatna Przyszpitalna Szkoła Rodzenia.

Od przejęcia szpitala w 2017 roku, miasto przekazało na MEGREZ już 78 130 737 zł.

Do pobrania: