A A

Kasa w Urzędzie Miejskim otwarta od 11 maja

Informujemy, że od 11 maja kasa Urzędu Miejskiego w Wołominie zostaje otwarta. Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców o zastosowanie się do poniższych wytycznych związanych z wprowadzeniem reżimu sanitarnego. przy kasie mogą przebywać tylko 2 osoby zachowując 2m odstęp; kolejka do kasy tworzy się przed wejściem głównym do Urzędu; obowiązuje zasada – jedna osoba wychodzi, kolejna wchodzi. Bardzo prosimy wszystkich, którzy mogą dokonywać płatności online o kontynuowanie tej formy płatności. Osoby, które

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa. W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z

Zmiany na targowisku miejskim od 7 maja 2020 r.

W związku ze zmniejszeniem obostrzeń związanych z funkcjonowaniem galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu targowiska w Wołominie. Od czwartku 7 maja zostaje dopuszczony: handel wszystkimi artykułami; handel na placu C (czyli na parkingu); handel na ulicy Matejki, na odcinku między placami A i B (pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości i nie utrudniania komunikacji w przejściach i alejkach). Informacje dla sprzedawców: miejsca do handlu są wyznaczane przez zarządcę

Gminne przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja

Gminne przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja. Po szczegółowej analizie sytuacji epidemiologicznej w Polsce, biorąc pod uwagę wytyczne MEN, GIS, MZ, a przede wszystkim specyfikę pracy z małymi dziećmi, wspólnie z dyrektorami przedszkoli podjęto decyzję o kontynuowaniu zamknięcia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Wołomin do dnia 24 maja 2020. W środę 29 kwietnia rząd poinformował o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli. Informacja ta zaniepokoiła wielu mieszkańców. Szkoły pozostają zamknięte do

Ważny komunikat PWiK Sp. z o.o. w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie informuje, że wyniki laboratoryjne jakości mikrobiologicznej wody są obecnie prawidłowe. Badania wykonało akredytowane Laboratorium. Dzięki szybko podjętym działaniom zlokalizowano źródło zanieczyszczenia na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej 1 w Wołominie. Natychmiastowa decyzja o rozpoczęciu procesu chlorowania pozwoliła szybko poprawić stan jakości wody. Zarząd Przedsiębiorstwa pozostaje w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i prowadzi stały monitoring jakości wody. Efekty procesu

Biało-Czerwony Weekend

Kwarantanna obudziła w nas, co najpiękniejsze i najcenniejsze – solidarność, gotowość do pomocy, poczucie obowiązku i służby. Zjednoczyliśmy się w celu walki z koronawirusem, tak jak jednoczymy się zawsze gdy stajemy w obliczu wielkiego zagrożenia. Łączą nas wspólne cele i wspólne dobro – łączą nas biało-czerwone barwy. Zbliżające się święta narodowe są doskonałą okazją, by pokazać łączącą nas więź i dumę. Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Trzeciego Maja będą inne

Apel polskiego samorządu w sprawie wyborów

My, polscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zwracamy się z apelem do prezydenta i rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wszystkich partii i sił politycznych w kraju, o pilne wypracowanie zgodnego z Konstytucją i ustawami rozwiązania sporu dotyczącego wyborów prezydenta RP. Polska zmaga się z epidemią, jej skutkami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi. Polskie samorządy od tygodni aktywnie wspierają działania administracji rządowej, mające na celu ograniczenie zagrożeń, które rodzi obecna sytuacja. Kwestia

Targowisko miejskie przy ul. 1 Maja w Wołominie wznawia działalność

Targowisko przy ul. 1 Maja w Wołominie wznawia działalność od 18 kwietnia (sobota) z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV–2. Otwarcie targowiska podyktowane jest potrzebą zwiększenia dostępu do świeżej żywności oraz umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej lokalnym przedsiębiorcom. Dopuszczony zostaje wyłącznie handel artykułami spożywczymi,  środkami czystości i roślinami. Handel odbywać sie będzie w czwartki i soboty w godz. 6:00-12:00 (w godz. 10:00-12:00 – wejście i

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

W trwającym stanie epidemii coraz częściej spotykamy się ze specyficznego rodzaju odpadami, których dużą część stanowią zużyte maseczki i rękawiczki ochronne. Co należy z nimi zrobić? Jak je utylizować? Prezentujemy najważniejsze treści z wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Z pełną treścią wytycznych mogą Państwo

Gminy razem przeciw koronawirusowi – dezynfekcja przestrzeni miejskich

7 kwietnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyła się telekonferencja z przedstawicielami sąsiednich gmin z terenu powiatu wołomińskiego. Tematem spotkania była propozycja i ustalenie szczegółów współpracy przy dezynfekcji przestrzeni miejskich, którą gmina Wołomin koordynuje. Dezynfekcja przestrzeni miejskich w punktach, z których korzysta najwięcej ludzi – a więc między innymi wejść do urzędów, ośrodków zdrowia, przystanków – jest potrzebnym i rozsądnym działaniem. Na prośbę i sugestię Pana Bogdana Domagały