Burmistrz Wołomina podpisała porozumienie z I LO PUL w Wołominie

podpisanie porozumienia pomiędzy I LO PUL w Wołominie a gminą Wołomin

Dziś oficjalnie potwierdziliśmy wieloletnią owocną współpracę pomiędzy I LO PUL w Wołominie a gminą Wołomin.

Za I LO PUL w Wołominie stoją lata bogatych tradycji i codziennej sumiennej służby dla naszej lokalnej społeczności, które nierozerwalnie wpisały się w historie Wołomina. Wzorową współpracę przy wszystkich uroczystościach patriotycznych, przedsięwzięciach charytatywnych, działaniach społecznych zwieńczyliśmy uroczystym podpisaniem oficjalnego porozumienia.

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina podczas uroczystości podziękowała również Kadetkom i Kadetom, którzy wolontariacko wkładali serce w niesienie pomocy dla ukraińskich uchodźców.

Ogromne uznanie wyrażam dla dyrektor Agnieszki Kaczyńskiej i całej kadry za piękny dorobek szkoły. Z serca dziękuję wszystkim uczniom i całej społeczności szkolnej za utrwalanie patriotycznego ducha i szacunku wobec wolnej Polski i walczącego za nią heroicznego pokolenia Polaków – napisała po uroczystości Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.