Nieruchomości

Ogłoszenie

Ogłoszenie Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 189/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 07.07.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 189 _2020 Burmistrza Wołomina z dnia 7 lipca 2020 r. (.PDF) Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 189_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 7 lipca 2020 r. (.PDF)

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 188/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 02.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem. Pobierz: zarządzenie 188/2020 (.PDF) wykaz do zarządzenia 188.2020 (.PDF)

Ogłoszenie

Ogłoszenie Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 183/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 29.06.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 183_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 29 czerwca 2020 r.(.PDF) Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 183_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 29 czerwca 2020 r. (.PDF)

Domek obrazek ilustrujacy

Domek obrazek ilustrujacy Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 167/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 9.06.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 167_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia – załącznik do zarządzenia nr 167_2020 Burmistrza Wołomina

Domek obrazek ilustrujacy

Domek obrazek ilustrujacy Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 166/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 09.06.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 166_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 9 czerwca 2020 r. (.PDF) Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 166_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 9 czerwca 2020 r. (.PDF)

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 163/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 05.06.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 163_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 5 czerwca 2020 r. Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 163_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 5 czerwca 2020 r.

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 162/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 05.06.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 162_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 5 czerwca 2020 r. Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 162_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 5 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 154/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 04.06.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 154_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 4 czerwca 2020 r. Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 154_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 4 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 150/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 25.05.2020 r. Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 146/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20.05.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 146_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20 maja 2020 r. Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 146_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20 maja 2020 r.