Nieruchomości

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 150/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 25.05.2020 r. Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 146/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20.05.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 146_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20 maja 2020 r. Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 146_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Wołomina

z dnia 12.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 126/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 09.04.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 126_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie – załącznik do Zarządzenia nr 126_2020 Burmistrza Wołomina

Zarządzenie Burmistrza Wołomina nr 114 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zarządzam co następuje. § 1 Przeznacza się do oddania

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuję o odwołaniu kolejnego (trzeciego) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Wołomin lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Kurkowej 4/6 w Wołominie, usytuowanym na działce nr ew. 54, obręb geodezyjny 0032, 32. Przetarg miał się odbyć dnia 31 marca 2020

Zarządzenie Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zarządzam co następuje. § 1 Przeznacza się do oddania

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 02.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem Pobierz: zarządzenie 67.2020 (.PDF) wykaz do zarządzenia 67.2020 (.PDF)

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 44/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 11.02.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 44_202 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (.PDF) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie – załącznik do Zarządzenia nr 44_2020 Burmistrza Wołomina