Nieruchomości

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 139/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 15.04.2021 r. Pliki – kliknij, żeby rozpocząć pobieranie: • Zarządzenie nr 139_2021 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia (.PDF) • Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia – załącznik do

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 138/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 14.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem. Pliki – kliknij, żeby rozpocząć pobieranie: • Zarządzenie 138/2021 (.PDF) • Wykaz do zarządzenia 138/2021 (.PDF)

Domek obrazek ilustrujacy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje. § 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

BURMISTRZ WOŁOMINA ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wołomin, położonego w budynku przy ul. Kurkowej w Wołominie na działce nr ew. 54, obręb 0032, 32. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 52,28 m², składający się z pokoju, kuchni, werandy, przedpokoju oraz łazienki, położony w budynku przy ul. Kurkowej 4/6 w Wołominie, wraz z udziałem w gruncie wyliczonym zgodnie z ustawą o własności lokali,

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 123/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 08.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Pliki – kliknij na aktywny link, żeby rozpocząć pobieranie pliku: • Zarządzenie 123/2021 • Wykaz do zarządzenia 123/2021

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 122/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 06.04.2021 r. Pliki – kliknij na aktywny link, aby rozpocząć pobieranie: • Zarządzenie nr 122/2021 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (.PDF) • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 120/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 02.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat. Pobierz załączniki w formacie PDF: • Zarządzenie 120/2021 – kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie • Załącznik 1 do zarządzenia 120/2021 – kliknij na

żółty i zielony budynek przy drodze z drzewami

Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 18.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t. j.

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie (Wołomin ul. Długa 34), stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 94/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 12.03.2021 r. Pobierz: • Zarządzenie nr 94_2021 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (.PDF) • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie – załącznik do

żółty i zielony budynek przy drodze z drzewami

Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 03.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołomin. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 2 pkt