Nieruchomości

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 210/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 11.08.2020 roku. Pobierz: Zarządzenie nr 210_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia (.PDF) Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia – załącznik do zarządzenia nr 210_2020 Burmistrza Wołomina (.PDF)

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 208/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 10.08.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 208_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr 208_2020 Burmistrza Wołomina

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomość i Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 209/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 10.08.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 209_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę – załącznik do Zarządzenia nr 209_2020 Burmistrza Wołomina

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 203/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 30.07.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 203_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 30 lipca 2020 r. Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 203_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 30 lipca 2020 r.

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 200/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 23.07.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 200_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 23 lipca 2020 r. (.PDF) Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 200_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 23 lipca 2020 r. (.PDF)

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 195/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 13.07.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 195_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia (PDF) Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia – załącznik do zarządzenia nr 195_2020 Burmistrza Wołomina (.PDF)

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 194/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 13.07.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 194_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia (.PDF) Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia – załącznik do zarządzenia nr 194_2020 Burmistrza Wołomina (.PDF)

Ogłoszenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 189/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 07.07.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 189 _2020 Burmistrza Wołomina z dnia 7 lipca 2020 r. (.PDF) Wykaz – załącznik do Zarządzenia nr 189_2020 Burmistrza Wołomina z dnia 7 lipca 2020 r. (.PDF)

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 188/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 02.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem. Pobierz: zarządzenie 188/2020 (.PDF) wykaz do zarządzenia 188.2020 (.PDF)