Nieruchomości

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuję o odwołaniu kolejnego (trzeciego) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Wołomin lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Kurkowej 4/6 w Wołominie, usytuowanym na działce nr ew. 54, obręb geodezyjny 0032, 32. Przetarg miał się odbyć dnia 31 marca 2020

Zarządzenie Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zarządzam co następuje. § 1 Przeznacza się do oddania

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 67/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 02.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem Pobierz: zarządzenie 67.2020 (.PDF) wykaz do zarządzenia 67.2020 (.PDF)

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 44/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 11.02.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 44_202 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (.PDF) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie – załącznik do Zarządzenia nr 44_2020 Burmistrza Wołomina

Zarządzenie Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 16/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 14.01.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 16_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 354/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 30.12.2019 r. Zobacz: Zarządzenie nr 354_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomi przeznaczonych do oddania w najem (.PDF) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr 354_2019

Wyniki konkursu ofert na najem lokali użytkowych

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie została zamieszczona, na okres 3 dni, informacja o wynikach konkursu ofert na najem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat z dnia 12.12.2019 r. Pobierz: Informacja o wynikach konkursu ofert na najem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat (.PDF)

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ WOŁOMINA ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Zielonej i Legionów. Niezabudowana nieruchomość, położona w Wołominie w rejonie ul. Legionów i Zielonej, oznaczona jako działki nr ew. 275/2, 276/6, 282/2 i 283/2 o łącznej powierzchni 2,7571 ha, obręb geodezyjny 0036, 36, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00001455/3. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr VIII-95/2011 z dnia 14.10.2011 r.