Nieruchomości

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 16/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 14.01.2020 r. Pobierz: Zarządzenie nr 16_2020 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 354/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 30.12.2019 r. Zobacz: Zarządzenie nr 354_2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomi przeznaczonych do oddania w najem (.PDF) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem – załącznik do Zarządzenia nr 354_2019

Wyniki konkursu ofert na najem lokali użytkowych

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie została zamieszczona, na okres 3 dni, informacja o wynikach konkursu ofert na najem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat z dnia 12.12.2019 r. Pobierz: Informacja o wynikach konkursu ofert na najem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat (.PDF)

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ WOŁOMINA ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Zielonej i Legionów. Niezabudowana nieruchomość, położona w Wołominie w rejonie ul. Legionów i Zielonej, oznaczona jako działki nr ew. 275/2, 276/6, 282/2 i 283/2 o łącznej powierzchni 2,7571 ha, obręb geodezyjny 0036, 36, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1W/00001455/3. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie nr VIII-95/2011 z dnia 14.10.2011 r.

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. Wileńskiej 29

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego będącego w zasobie Gminy Wołomin na okres do 3 lat, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 316/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 21.11.2019 r. Pobierz: Regulamin organizowania konkursów (.PDF) Zarządzenie nr 316_ 2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego będącego

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wołominie zostało zamieszczone na okres 21 dni Zarządzenie nr 304/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 06.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem. Pobierz: zarządzenie 304.2019 wykaz do zarządzenia 304.2019

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 300/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 05.11.2019 r. Pobierz: Zarządzenie nr 300 _2019 Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie – załącznik do Zarządzenia nr 300_2019 Burmistrza Wołomina

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 302/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 06.11.2019 r. Pobierz: Zarządzenie nr 302_2019 Burmistrza Wołomina z dnia 06.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do zbycia- załącznik do Zarządzenia nr 302_2019 Burmistrza Wołomina

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 301/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 05.11.2019 r. Pobierz: Zarządzenie nr 301_2019 Burmistrza Wołomina z dnia 05.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości Gminy Wołomin do oddania w najem Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem- załącznik do Zarządzenia

Wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w użyczenie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 294/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 28.10.2019 r. Zobacz: Zarządzenie nr 294 _2019 Burmistrza Wołomin z dnia 28.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości GW do oddania w użyczenie (.PDF) Wykaz nieruchomości GW przeznaczonych do oddania w użyczenie – załącznik do