Gospodarka odpadami

Stanowisko Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” ws. założeń do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” ws. założeń do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Wołomin jest członkiem Stowarzyszenia “Metropolia Warszawa” od czerwca 2019 roku. Uchwała nr 292020 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego założeń do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (.PDF)

29 tys. zł na odbiór oraz unieszkodliwienie azbestu - umowa podpisana

Umowa na odbiór oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest Gmina Wołomin pozyskała prawie 29 tys. złotych na ten cel. Dotację otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków dla mieszkańców gminy Wołomin trwa. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej (link) lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Nie bój się pytać zarządcy o sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów!

Uchwała dotycząca ustalania opłaty za odbiór odpadów została zmieniona na wniosek największej wołomińskiej spółdzielni mieszkaniowej, tj. SBM. W Urzędzie Miejskim odbyło się ponad 20 spotkań z przedstawicielami wspólnot, spółdzielni i zarządców. Zdecydowana większość z nich dobrze poradziła sobie z wdrożeniem nowego systemu rozliczeń. Otrzymujemy jednak wiele sygnałów od mieszkańców podlegających SBM, którzy są zaniepokojeni otrzymanymi wyliczeniami. Kwestia rozliczenia jest sprawą między zarządcą a mieszkańcami, ale musi być przeprowadzona w sposób

Dotacja na usuwanie azbestu

Gmina Wołomin otrzymała prawie 29 tysięcy złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Cały czas trwa nabór wniosków. Osoby zainteresowane zachęcamy do składania wniosków do Urzędu Miejskiego w Wołominie.Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie. Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska: 22 763 30 47.

Nowe wzory deklaracji za odbiór odpadów

Od 1 lipca 2020 roku w zabudowie wielorodzinnej stawka za odbiór odpadów będzie ustalana na podstawie zużycia wody. Deklarację w imieniu mieszkańców wypełniają zarządcy nieruchomości. W zabudowie jednorodzinnej deklarację składa właściciel nieruchomości, a sposób ustalania wysokości opłaty pozostaje bez zmian, tj. jest liczony od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. W przypadku gospodarstw domowych, które posiadają własne kompostowniki możliwe jest uzyskanie bonifikaty za odbiór odpadów w wysokości 50 groszy miesięcznie od osoby

FAQ: naliczanie opłaty za odbiór odpadów w zabudowie wielorodzinnej

W związku ze zmianą systemu naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Lista będzie na bieżąco uzupełniana. Odpowiedzi na pytania mieszkańców skierowane do Urzędu Miejskiego przed spotkaniem roboczym z zarządem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w dn. 20 lipca 2020 roku: Czy RIO zajmowała się już ostatnią wołomińską uchwałą o opłacie za wywóz śmieci? Wołomińska uchwała XX-68/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za

Zmiana sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami w zabudowie wielorodzinnej

Od 1 lipca 2020 roku zmianie ulegnie sposób obliczania stawki za odbiór odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej. Zgodnie z podjętą uchwałą: • Opłaty za gospodarowanie odpadami od zużycia wody naliczane będą tylko w zabudowie wielorodzinnej. • Przyjęta stawka odpadowa za m3 zużytej wody to 10 zł. • Wysokość opłaty zostanie naliczona za średnie miesięczne zużycie wody za poprzedni rok kalendarzowy. • Nowe zasady naliczania opłaty za odpady w zabudowie wielorodzinnej

Zmiana sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami w zabudowie wielorodzinnej

Od 1 lipca 2020 roku zmianie ulegnie sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Zgodnie z podjętą uchwałą: • Opłaty za gospodarowanie odpadami od zużycia wody naliczane będą tylko w zabudowie wielorodzinnej. • Przyjęta stawka odpadowa za m3 zużytej wody to 10 zł. • Wysokość opłaty zostanie naliczona za średnie miesięczne zużycie wody na cele socjalnobytowe za poprzedni rok kalendarzowy. • Nowe zasady naliczania opłaty za odpady w

Otwarcie PSZOK-ów

MZO Wołomin wznawia pracę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od soboty 18 kwietnia. PSZOKi przy ul. Łukasiewicza 4 oraz Al. Niepodległości 253 czynne będą w godzinach: pon – pt: 7:00 – 15:00 sobota: 10:00 – 16:00 Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: → na terenie PSZOK może przebywać jeden mieszkaniec; → obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa; → komunikacja z pracownikiem odbywać się będzie przez „okienko”; → worki na surowce wtórne

Użyczenie gruntu pod altanę śmietnikową

W sprawie użyczenia gruntu pod altanę śmietnikową Wspólnota Mieszkaniowa powinna złożyć wniosek o użyczenie jej konkretnego gminnego terenu (podać nr działki, obręb, ulicę oraz na załączniku graficznym wskazać miejsce gdzie obiekt ma być zlokalizowany obiekt). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie zawarta umowa użyczenia na okres co najmniej 3 lat. https://wolomin.e-mapa.net/ – link do mapy, na której można wskazać miejsce na planowaną altanę śmietnikową Nr kontaktowy w Urzędzie Miejskim w