Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami - uchwały

UCHWAŁA NR XLIII-156/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin UCHWAŁA NR XXXIV-22/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin UCHWAŁA NR XXVIII-150/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na