Gospodarka odpadami

Jesienno-zimowa trasa MPSZOK

W gminie Wołomin mamy prosty sposób na problematyczne odpady – to MPSZOK – specjalne urządzenie przystosowane do selektywnego zbierania jednocześnie kilkunastu wybranych rodzajów odpadów problemowych wytwarzanych przez mieszkańców. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do pozbycia się z domów odpadów takich jak: • chemikalia typu farby, rozpuszczalniki, inne substancje chemiczne, środki ochrony roślin, odczynniki fotograficzne, alkalia, kwasy (w zamkniętych i nie cieknących opakowaniach); • przeterminowane leki; • termometry; • zużyte baterie i akumulatory

Zniczodzielnie w gminie Wołomin - oddaj lub pobierz znicz w dobrym stanie

Na wszystkich cmentarzach na terenie gminy Wołomin pojawiły się Zniczodzielnie – specjalne regały, na których można zostawić lub pobierać znicze nadające się do ponownego wykorzystania. To kolejne działanie zainicjowane w naszej gminie, dzięki któremu ograniczamy ilość odpadów i wykorzystujemy przedmioty raz jeszcze zamiast je wyrzucać! Większość zniczy, nawet w dobrym stanie, po jednokrotnym użyciu trafia do kosza na odpady zmieszane, ponieważ szkło użyte do ich produkcji nie nadaje się do

VIII Wołomińska Wyprzedaż Garażowa połączona z Rzeczyzmianą

Przed nami wielkie święto miłośników przedmiotów niebanalnych! Zapraszmay na VIII Wołomińską Wyprzedaż Garażową połączoną z Rzeczyzmianą! Zanotujcie w kalendarzach i w głowach – przybywajcie tłumnie, aby dawać przedmiotom kolejne i kolejne życie. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 24 września w godzinach 10.00-13.00 na terenie targowiska miejskiego (część zadaszona) przy ul. 1 Maja w Wołominie. ZGŁOŚ SWOJE STOISKO! Jeśli macie ubrania, które zalegają Wam w szafie albo wszelkiego rodzaju bibeloty, książki,

Wrześniowa trasa MPSZOK

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) został uruchomiony w kwietniu 2022 roku, aby ułatwić mieszkańcom gminy Wołomin bezpieczne pozbywanie się problematycznych odpadów z domu bez konieczności wizyty w stacjonarnym PSZOK-u (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). W ten sposób do dwóch punktów działających na terenie gminy (ul. Łukasiewicza 4 oraz Al. Niepodległości 253) dołączył trzeci, w którym będzie można oddawać odpady zgodnie z ustalonym harmonogramem. W sobotę 9 września 2023

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" i przedłużeniu terminu ankietyzacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami. Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej. W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających

Odbiór azbestu

Urząd Miejski w Wołominie prowadzi ciągły nabór wniosków na odbiór wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy gminy Wołomin, którzy są zainteresowani odbiorem azbestu ze swoich nieruchomości mogą pobrać wnioski w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ulicy Ogrodowej 4 lub ze strony internetowej (bezpośredni link do wniosku). Wypełniony dokument należy złożyć w kancelarii Urzędu. Szczegółowe informacje dotyczące azbestu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Odpadami pod numerem 22 763 30 47 lub mailowo odpady@wolomin.org.pl.

Spotkanie poświęcone procederowi nielegalnego obrotu odpadami niebezpiecznymi w Urzędzie Miejskim w Wołominie

Uczestniczący w dn. 5 czerwca br. w spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Wołominie przedstawiciele instytucji zajmujących się walką z nielegalnym obrotem odpadami niebezpiecznymi są zgodni – zmiany w prawie są konieczne, aby skutecznie walczyć z tym zjawiskiem! Gminy mają wielki problem z nielegalnymi odpadami, które podrzucane są na ich tereny . Nie mają kompetencji ani budżetu, żeby zająć się odpadami chemicznymi. Procedury zawodzą, opinie powołanych instytucji bywają ze sobą sprzeczne,

MPSZOK

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Wołomin wspólnie z Miejskim Zakładem Oczyszczania zapraszamy do skorzystania MPSZOK, czyli specjalnego urządzenia do zbierania w sposób selektywny najpopularniejszych odpadów problemowych. Teraz szybko i bezpiecznie oddacie do utylizacji m.in. żarówki, drobny sprzęt RTV i ADG, zużyte baterie czy przeterminowane leki.  MPSZOK przyjmuje różnego rodzaju odpady problematyczne dostarczane na miejsce zbiórki przez mieszkańców gminy, jak np.: • chemikalia typu farby, rozpuszczalniki, inne substancje chemiczne, środki ochrony

Zdjęcie przedstawiające przedstawicieli gmin, które uzyskały środki na usuniecie azbestu

Pozyskaliśmy 35 tys. złotych dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy. To już kolejna pozyskana przez nas dotacja w maksymalnej możliwej kwocie. Zadanie pod nazwą „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nasza gmina od lat realizuje program usuwania i unieszkodliwienia wyrobów

konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim w Wołominie

19 maja w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyła się konferencja prasowa poświęcona tematowi nielegalnego transportowania, składowania i podrzucania odpadów niebezpiecznych, który stał się prawdziwą plagą w całej Polce, a który w ostatnich tygodniach dotknął także gminę Wołomin. Na zaproszenie burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan w konferencji udział wzięli: • Jan Grabiec, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej; • Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący Koła Koalicji Obywatelskiej Sejmiku Województwa Mazowieckiego; • Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący Sejmiku