Ogłoszenia o konkursach (NGO)

Ruszył PROO - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Ruszył PROO, czyli pierwszy w historii Polski program, który pozwoli organizacjom pozarządowym pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł. Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31

Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019” i rozpoczyna przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych, które potrwa do 31 marca 2019 roku. Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu. Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych,

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołomin” zarządzenie pdf Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert  

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu “Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich

Edukacja zdrowotna

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem: Realizacja programów i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. zdrowie Zarządzenie wyniki konkursu

Promocja rodziny i macierzyństwa

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod tytułem: „Wspieranie działań promujących rodzinę i macierzyństwo, w tym wzmacnianie więzi międzypokoleniowej”. promocja rodziny Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu