Slider

grafika szczepienia

Od 15 stycznia rusza rejestracja na bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Gmina nie prowadzi rejestru pacjentów na szczepienia. Zapisać się można dzwoniąc do wybranego punktu szczepień, korzystając z internetowego konta pacjenta oraz poprzez całodobową i bezpłatną infolinię 989. Harmonogram rejestracji Na konkretny

Klimatyczne ABC - podręcznik do pobrania!

W zeszłym roku przygotowaliśmy i przekonsultowaliśmy z Państwem „Plan Adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin”, który – mamy nadzieję – w tym roku zostanie uchwalony i wdrożony. W obliczu zmian, które dzieją się dosłownie „na naszych oczach” nie ma przesady w stwierdzeniu, że jest to jeden z ważniejszych obecnie dokumentów strategicznych. Jednak zmiany klimatu, ich skutki, konsekwencje z jakimi przyjdzie się nam mierzyć nie dla wszystkich są oczywiste. Dlatego

Komitet Rewitalizacji - dołącz do zespołu!

Jak Państwo wiecie szukamy aktywnych społecznie mieszkańców, związanych z obszarem rewitalizacji, którzy zechcieliby zaangażować swój czas i energię w prace Komitetu Rewitalizacji. Tutaj znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące naboru Ponieważ pojawiają się pytania o to kto może zgłosić swoją kandydaturę przypominamy, że członkami komitetu mogą zostać: 1) przedstawiciele sektora społecznego – mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych i prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych 2) przedstawiciele sektora gospodarczego – przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym,

Jak nie zwariować w czasie pandemii?

Podczas obrad niedawno zorganizowanego Kongresu rad senioralnych on-line w Krakowie, w którym uczestniczyła także reprezentacja Wołomina, nie zabrakło dyskusji na temat pandemii covid – 19 w kontekście obecnej sytuacji seniorów. Poniżej opisujemy kilka interesujących wątków i porad wybranych z poszczególnych prezentacji dla Państwa refleksji. Czy pandemia jest kataklizmem? Odpowiedź jest twierdząca. TAK. Pandemia jest kataklizmem, którego nikt nie mógł przewidzieć. Naukowo określa się to – zdaniem jednego z prelegentów –

Wołomin z lotu ptaka, budynki i zieleń

Gmina Wołomin złożyła maksymalną liczbę wniosków (3) o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioskowana kwota dofinansowania ze wszystkich trzech wniosków to prawie 16 milionów złotych. Wnioski złożyliśmy na: Wymianę oświetlenia oraz rozbudowę sieci światłowodowej pod centrum monitoringu miejskiego w Wołominie Wnioskowana kwota 7 102 500,00 zł Budowę gminnego budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Rolnej w Nowych Lipinach Wnioskowana kwota 4.367.152,55 zł Budowę budynku użyteczności publicznej (nowej siedziby Ośrodka

Budżet gminy Wołomin na 2021 r. - uchwała nie została podjęta

Budżet gminy Wołomin na 2021 rok nie został uchwalony! Nie znajdujemy uzasadnienia dla tej decyzji. Projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) oraz komisji merytorycznych Rady Miejskiej w Wołominie wraz z pozytywną opinią Komisji Gospodarki i Finansów Gminnych. Radni mieli sporo czasu na zgłaszanie uwag. Projekt budżetu na 2021 trafił do radnych 16 listopada 2020. Do 30 listopada odbyły się komisje merytoryczne, które opiniowały uchwałę w zakresie odpowiadającym

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Wołominie od wtorku, 3 listopada 2020

Od wtorku, 3 listopada, obowiązuje rozporządzenie regulujące pracę jednostek samorządu terytorialnego w pandemii. Zawarte w rozporządzeniu zapisy nie zmieniają zasad obsługi interesantów wołomińskiego Urzędu. Urząd już pracuje w systemie rotacyjnym – część urzędników swoje zadania wykonuje zdalnie z domów, część w biurach. Wszystkie sprawy załatwiane są zgodnie z procedurami i terminami zawartymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Jeśli obecność w Urzędzie jest konieczna do załatwienia danej sprawy,  należy wcześniej umówić się telefonicznie lub

zaznaczanie na planach

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Ww. projekt będzie dostępny w dniach od 11 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin oraz na stronie internetowej www.wolomin.org. Mając na uwadze

Klimat się zmienia, jak przygotować na to gminę?

Tworzenie Wołomińskiej Strategii Adaptacji do zmian klimatu  wkracza w koleją fazę, 25 listopada rozpoczynają się konsultacje społeczne. Jako pierwsi swoje pomysły zmian i uwag w dokumencie będą mogli zgłaszać mieszkańcy Wołomina. Zachęcamy do zapoznania się  projektem „Planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Wołomin do roku 2030 z perspektywą do roku 2100” wraz z projektem prognozy oddziaływania na  środowisko. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Załącznik nr 1 Tabela oddziaływań MPA dla

Bezpłatne badania mammograficzne

LUX MED zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne, finansowane przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. Wyniki realizacji Programu są niestety bardzo niepokojące. Wybuch epidemii koronawirusa i związane z nim wstrzymanie na trzy miesiące pracy mobilnych pracowni mammograficznych przyczynił się do dalszego obniżenia odsetka populacji Pań objętej badaniami. Według stanu na dzień 1 listopada 2020 roku wynosi on zaledwie 34,81 % uprawnionych Polek. Dziękujemy wszystkim Paniom,