Czekamy na propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r.

Czekamy na propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy Wołomin, do składania swoich propozycji do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 r. Zgłoszone propozycje będą brane pod uwagę przy tworzeniu ww. Programu, który następnie będzie poddany konsultacjom społecznym.

Organizacja, zgłaszając swoją propozycję, powinna podać:

  • zakres zadania (zgodnie z art. 4 ustawy o pożytku publicznym),
  • nazwę zadania,
  • orientacyjny termin realizacji zadania,
  • bardzo krótki opis, czego zadanie będzie dotyczyło,
  • szacunkową wysokość środków jakie będą potrzebne do realizacji proponowanego zadania.

Propozycje należy przesyłać drogą mailową na adres wps@wolomin.org.pl, w terminie do 31.07.2024 r.