Dlaczego musimy segregować odpady?

dlaczego musimy segregować odpady

Od 2020 roku roku każda gmina musi osiągnąć 50% poziom recyklingu. Zadanie to jednak będzie coraz trudniejsze. Jest to efekt zmian, jakie weszły w życie od tego roku – poziom recyklingu za 2021 rok ma być mierzony od całej masy zebranych odpadów komunalnych wytworzonych w ciągu roku.
Oznacza to, że do osiąganego poziomu będą uwzględnianie dodatkowe frakcje odpadów, takie jak bioodpady, tekstylia oraz inne odpady komunalne nieuwzględniane w poprzednich latach.
O czym mówi nam nam poziom recyklingu? Najprościej mówiąc – to wskaźnik pokazujący, ile odpadów faktycznie zostaje ponownie przetworzonych i dostaje drugie życie.