Dlaczego zawyją syreny? Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20

głośnik, komunikat

6-9 października 2020 r. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych organizuje ogólnokrajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20. W ww. okresie możliwe jest uruchomienie syren alarmowych. W pierwszym dniu ćwiczenia, w godz. 8.00 – 10.00 planowane jest przeprowadzenie treningu systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. Zaszyfrowane komunikaty zgodne z instrukcją funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza będą przekazywane wyłącznie drogą radiową – w takiej formie w jakiej prowadzone są comiesięczne treningi radiowe.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Pismo od RCB z dn 23 września 2020 r. dot. RENEGADE-20
Załącznik nr 2 – Procedura SPO-13
Załącznik nr 3 – wykaz powiatów i miast w których syreny uruchomi WCZK
Załącznik nr 4 – wykaz powiatów i miast w których syreny uruchomią PCZK i MCZK