Dyskusja pokonkursowa

Dyskusja pokonkursowa

Burmistrz Wołomina ogłasza konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie, które potrwają od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie – zwycięska praca konkursowa w konkursie architektoniczno-urbanistycznym „Odetchnij na Placu 3 Maja” (link do strony z wynikami konkursu)  autorstwa warszawskiej pracowni architektonicznej Inicjatywa Projektowa sp. z o.o. (link do strony pracowni).

Celem konsultacji jest dopracowanie koncepcji Placu 3 Maja tak, aby był on funkcjonalną przestrzenią miejską, tętniącą życiem, atrakcyjną zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych.

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy na otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Wołominie przy ul. Mariańskiej  7 października 2022 r. o godz. 18.00. Wezmą w nim udział architekci – sędziowie konkursowi, autorzy zwycięskiej koncepcji oraz urzędnicy.

Uwagi do koncepcji można zgłaszać także:

  • mailowo na adres rewitalizacja@wolomin.org.pl,
  • ustnie w wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, pok. 202, II piętro (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie),
  • podczas spotkania warsztatowego (termin podamy na tydzień przed spotkaniem),
  • planujemy także przeprowadzenie ankiety.

W konsultacja może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Wołomin.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji.

Raport z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawiony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie www.wolomin.org do 15 grudnia 2022 r.